Elke dag weer komen er grote bedrijven bij, die de blockchain technologie omarmen en op verschillende manieren willen gaan inzetten. Vele tienduizenden mensen worden momenteel aangenomen om deze implementatie te gaan bewerkstelligen en de verschillende grote uitdagingen van de technologie, zoals snelheid, energieconsumptie en privacy, worden in rap tempo opgepakt door de vele duizenden startups in de sector. Blockchain wordt ook wel het ‘internet 3.0’ genoemd en wordt vaak vergeleken met de opmars in en impact van internet op onze maatschappij. De ontwikkelingen van de technologie en alles wat eromheen hangt, gaan waanzinnig snel. In mijn vorige blog gaf ik een overzicht van een aantal bijzondere, werkende implementaties ervan. In deze blog kijk ik naar de 5 belangrijke vervolgstappen van de technologie in de komende tijd.

Standards & Regulations

Vaak wordt gezegd dat bedrijven het beste kunnen innoveren met zo min mogelijke wet- en regelgeving. Toch wordt de vraag hiernaar, net als die naar standaarden, steeds groter. Waar de focus bij beleidsmakers nu vooral nog ligt op het reguleren van de handel in cryptocurrencies en ICO’s, geeft de helft van de implementerende bedrijven in een groot recent onderzoek aan, dat de huidige regelgeving de verdere implementatie belemmerd. Vooral doordat veel oplossingen nog niet worden genoemd in de huidige wetgeving, zoals bijvoorbeeld het crypt grafisch opslaan van medische data, zorgt voor een rem op de innovatie en ontwikkeling.

De roep naar standaarden voor de technologie is nog veel groter. Er zijn momenteel meer dan 6500 actieve blockchain projecten bekend op Github (het Facebook voor softwareontwikkelaars), die allemaal verschillende platformen, protocollen, privacy standaarden en programmeertalen gebruiken. Om grote vervolgstappen te gaan zetten, is het belangrijk dat er goed wordt gekeken naar standaarden die gebruikt gaan worden voor de ontwikkeling en implementatie van blockchain toepassingen. Dit kan bedrijven helpen om beter samen te gaan werken qua ontwikkeling, integratie binnen bestaande systemen en betere aansluiting op elkaar. De eerste standaarden zijn al ontwikkeld, door Hyperledger, de Decentralized Identity Foundation en Ethereum Enterprise, die hier al grote stappen in de goede richting voor zetten.

 

Collaborating Consortia

Zoals ik in mijn vorige punt al aangaf, is het samenwerken tussen bedrijven essentieel, om grote doorbraken met de blockchain technologie te faciliteren. Er bestaan inmiddels al 51 actieve consortia, die meer dan 300 bedrijven samenbrengt, om te werken aan bepaalde standaarden, het trainen van personeel, onderzoeken van mogelijkheden en bouwen van applicaties. Een ontzettend positieve ontwikkeling voor de technologie, aangezien het goed aangeeft hoe belangrijk de (veelal grote), aangesloten bedrijven dit vinden. Sommige consortia zijn ontstaan in bepaalde industrieën, sommigen meer voor technische implicaties. De bekendste zijn R3 (die meer dan 100 bedrijven in de financiële sector samen brengt), B3i (die hetzelfde doet met 15 grote verzekeraars) en MOBI (die dit doet met grote automerken, zoals BMW, Renault en GM). Een van de bekendste consortia, is Hyperledger. Een ‘open source’ blockchain waar o.a. Accenture, IBM en SAP op zijn aangesloten en samenwerken aan een ‘permissioned’ blockchain. Hoewel dit haaks staat op de originele blockchain gedachten (die ‘unpermissioned’ is), is het eerste gezamenlijk ontwikkelde product, Fabric, al succesvol gelanceerd.

Volgens veel blockchain specialisten zitten we nu in de derde generatie van de blockchain. Wat begon met simpele transacties van Bitcoin (1e) en werd uitgebouwd met ‘Smart Contracts’ (2e) gaan we nu naar de vorm waar de verschillende blockchains en andere technieken met elkaar samen gaan werken.

Technologische uitdagingen

Een van de grootste kritiekpunten op de blockchain, die vaak wordt aangedragen, is de snelheid van de transacties. Dit komt onder andere door de verschillende consensusmethoden (het proces waarmee binnen een blockchainnetwerk overeenstemming kan worden bereikt over de transactie) en structuur van de chain zelf.

Vaak wordt de snelheid van Bitcoin (3-7 transacties) vergeleken met die van VISA (24.000), maar in werkelijkheid voert VISA ‘slechts’ 1700 transacties per seconde uit. Blockchain startups als ICON halen inmiddels al een snelheid van 10.000 transacties per seconden.

Ook de benodigde computercapaciteit en bijbehorende energieconsumptie om de blockchain netwerken te draaien, is inmiddels al sterk verminderd door nieuwe consensus methoden. Waar Bitcoin de energieslurpende ‘Proof of Work’ methode gebruikt, worden er inmiddels ook al een vijftigtal andere gebruikt, zoals bijvoorbeeld ‘Proof of Stake’ en ‘Federated Byzantine Agreement’.

Ook de opbouw van de blockchains zelf wordt kritisch onder de loep genomen met de Directed Acyclic Graphs, waarmee sneller transacties kunnen worden bevestigd.

Volgens veel blockchain specialisten zitten we nu in de derde generatie van de blockchain. Wat begon met simpele transacties van Bitcoin (1e) en werd uitgebouwd met ‘Smart Contracts’ (2e) gaan we nu naar de vorm waar de verschillende blockchains en andere technieken met elkaar samen gaan werken.

Financiële vorderingen

Investeerders in cryptovaluta zitten met smart te wachten, totdat er een zogenaamde ‘ETF’ (Exchange Trade Fund) wordt goedgekeurd door de Amerikaanse SEC. Er zijn al meer dan 25 verzoeken ingediend, maar steeds afgekeurd, omdat er nog te weinig regelgeving is en prijs manipulaties nog aan de orde van de dag zijn. ETF’s zorgen ervoor dat je kan handelen in cryptovaluta, zonder ze zelf te bezitten. Het activeren van een ETF zal naar verwachting dan ook grote hoeveelheden geld op de markt gaan brengen, wat de prijs van de verschillende cryptovaluta zeker zal doen stijgen. Vaak wordt de vergelijking gemaakt met de eerste ETF die beschikbaar werd voor het handelen in goud, welke de onderliggende prijs sterk vermenigvuldigde.

De grote volatiliteit van de verschillende cryptovaluta zijn voor sommige vroege investeerders geweldig geweest, maar voor veel late instappers desastreus. Om de volatiliteit sterk te verminderen en de munten ook echt dezelfde waarde te laten vasthouden, zijn verschillende ‘stable coins’ ontstaan. Waar in het begin van het jaar nog maar 5 projecten bestonden, zijn dat er nu al 30 met vele honderden miljoen euro’s aan opgehaalde investeringen. Een daarvan is de omstreden ‘Tether’, die zegt gekoppeld te zijn aan de Amerikaanse Dollar. Naast geld, worden deze ‘stable coins’ ook gekoppeld aan edelmetalen zoals goud, gekoppeld aan andere stabiele munten (crypto-collateral, zoals Haaven), ‘Central Bank Mechanisms’ (met eenzelfde methode als dat centrale banken de prijs stabiliteit regelen) en ‘hybrids solutions’ (combinatie van twee of meerdere technieken). Er wordt gemengd gereageerd op de ontwikkeling van deze coins, aangezien het enerzijds de manipulatie van de koersen sterk zal verminderen en dus het ontstaan van een ETF kan versnellen, maar anderzijds ook de overheden meer controle kan geven over de markt, als het eigen coins gaat uitgeven.

Naast de ETF’s wordt ook hard gewerkt aan ‘Digital Asset Receipts’ (soort ETF’s) en ‘Bakkt’, die Bitcoin future contracten mogelijk gaat maken.

Killing the hype

De grote commotie rondom de opmars van Bitcoin aan het einde van vorig jaar en de explosie van ICO’s daarna, heeft de blockchain technologie mijns inziens vaak een negatieve naam bezorgd. ICO’s haalden soms tientallen of honderden miljoenen euro’s op, met slechts een plan op papier en verzopen in het geld, met alle negatieve gevolgen van dien. Afgelopen jaar bleek zelfs 85% van de ICO’s een ‘scam’ te zijn, waardoor de investeerders vrijwel steeds hun inleg verloren. Aangezien veel mensen zowel de blockchain als cryptocurrency’s nog steeds onder 1 dak schuilen, heeft de technologie daardoor voor veel mensen al afgedaan.

De technologie wordt daarnaast vaak nog aangedragen als oplossing voor alles wat nu fout gaat in de wereld of gebruikt als oplossing, waarvoor het helemaal niet voor nodig is of gebruikt zou moeten worden. Dit kan schadelijk zijn, aangezien het stijgende aantal beloofde oplossingen wat niet waar gemaakt kan worden, de algemene implementatie in een negatief daglicht kan brengen.

Waiting for the killer app

 

Net als in de beginjaren van het internet, worden er ontzettend veel grappige, interessante en handige toepassingen gebouwd op/voor de technologie. Toepassingen die voor ontzettende efficiëntie winsten zorgen, problemen oplossen of zelfs functionaliteiten bieden die eerder niet mogelijk waren. Het wachten is echter op de échte ‘killerapp’, zoals email en social media dat voor internet waren. Geen crypto-kitties, maar echt een oplossing die voor een massale, wereldwijde adoptie van de technologie gaat zorgen.

Jan Scheele is CEO van International Blockchain Solutions en CEO van Blockformer Global. Hij is sinds 2015 actief in de blockchain industrie en schrijft, traint en spreekt regelmatig over blockchain en cryptovaluta in binnen- en buitenland. Daarnaast is hij momenteel bezig met het schrijven van een boek over de wereldwijde impact van de technologie.